ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ AC2500V 5mA

Κωδικός: HV2500

16,90

Name Ποσότητα Έκπτωση
ΕΚΠΤΩΣΗ 10 - 29 1 %
ΕΚΠΤΩΣΗ 30 - 49 3 %
ΕΚΠΤΩΣΗ 50 - 99 4 %
ΕΚΠΤΩΣΗ 100 - 199 5 %